Böl­jan mål­löst i gen­re­pet mot Rös­sö

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Myc­ket boll, men inga mål. En kort sam­man­fatt­ning av Böl­jans genrep in­för Eli­tet­tan­de­bu­ten på skär­tors­dag.

Det har bli­vit en tra­di­tion mel­lan la­gen att mö­tas i den sis­ta trä­nings­mat­chen fö­re se­ri­estar­ten.

– I fjol ha­de vi fullt sjå med att vin­na med 2–1 up­pe i Uddevalla. Den här gång­en var vi starkt boll­fö­ran­de, men udd­lö­sa i av­slut­ning­ar­na, sum­me­ra­de Böl­jans trä­na­re Ma­ria Nils­son.

HON VAR FÖR­STÅS nöjd med att man in­te släpp­te till nå­got bak­åt, men ha­de gär­na sett ett par full­träf­far fram­åt.

– Förs­ta halv­lek var än­då helt okej. Då kom vi med fart ibland och ska­pa­de en del möj­lig­he­ter, sa Ma­ria.

I and­ra halv­lek be­dar­ra­de an­storm­ning­en.

– Då kän­des det ener­gi­löst. Sam­ti­digt var Rös­sö bra på att stå rätt och för­sva­ra sig.

– Det var tunga ben hos tje­jer­na. Men så har vi ock­så kört hår­da pass och det var först för en dryg vec­ka se­dan som vi var på rik­tigt gräs förs­ta gång­en.

På skär­tors­dag är det dags för pre­miär, hem­ma­mö­te mot Hol­malund. Da­gen in­nan får Böl­jantje­jer­na den förs­ta chan­sen att be­kan­ta sig med grä­set på Fal­con Are­na.

– Det ska bli spän­nan­de att änt­li­gen kö­ra igång. Vi vet vad vi kan och kan vi pre­ste­ra på rätt ni­vå så kan det bli rik­tigt bra, hop­pas Ma­ria. Hol­malund, är det la­gom pre­miär­mot­stånd?

– Det finns nog ing­et la­gom i den här se­ri­en. Al­la lag hål­ler bra klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.