Fak­ta:

DIVISON 4 HAL­LAND

Hallands Nyheter - - Sporten -

An­ders­bergs IK

Ny­för­värv: Jo­sef Edem Nd­zi­ba (Kvi­bil­le), Bes­fort Su­lej­ma­ni (Snöstorp Ny­hem), Mo­ham­med Harb (Cen­tern), Du­rim Meh­me­ti (Ri­nia), Me­ri­ton Ve­liqi (Ri­nia), Val­mir Ze­kol­li (Tvåå­ker), Genc Kastra­ti (Ri­nia), Për­pa­rim Ime­ri, Has­san Ha­moud.

Läm­nat: Vildan Rash­kaj (Le­i­kin), Ste­fan Ra­do­vano­vic (Snöstorp Ny­hem), Elivs Kr­se (Snöstorp Ny­hem), Si­mon Dern­brant (Lil­la Tjär­by), Ha­ris Os­ma­na­gic (Le­i­kin).

Trä­na­re: Yl­ber Be­la (ny).

I fjol: Tvåa i di­vi­sion 5.

Mål­sätt­ning: Eta­ble­ra oss i fy­ran.

Se­ri­efa­vo­rit: Le­i­kin.

BK Astrio

Ny­för­värv: Mi­kael Rä­ni (Snöstorp Ny­hem), Alex­an­der Jo­hans­son (Hal­mia), Mar­tin An­ders­son (La­holm), Sten Preuss (Hal­mia), Tom Sten­berg (Hal­mia), Wil­li­am Sch­midt (Tri­ang­eln). Läm­nat: Max Turnstedt (Hal­mia), Emil Olsson (stu­di­er i Trä­na­re: Mats Al­te­myr.

I fjol: Tvåa, föll i kva­let till di­vi­sion 3.

Mål­sätt­ning: Öv­re hal­van.

Se­ri­efa­vo­rit: Fjärås. Bakom där bör Skrea, Kvi­bil­le, Håff och Astrio fin­nas med.

Ge­tinge IF

Nya spe­la­re: Be­rat Sy­lej­ma­ni (Snöstorp Ny­hem), Du­sko Maks­uto­vic (Snöstorp Ny­hem), Fa­ton Me­ha­na (Sper­lings­holm), David Krantz (Vap­nö), Kristi­an Ste­fa­ni­ga (Trön­ninge IF), Henrik Björk­man (Gull­brand­storp), Da­ni­el Lin­dell (Gull­brand­storp).

Läm­nat: Mar­tin von Sydow (Hal­mia aka­de­mi), Li­nus Ti­sell (Kvi­bil­le), Oscar Bengts­son (Kvi­bil­le), Emil Fal­ke­vik (slu­tat).

Trä­na­re: Jo­nas Björk­kvist (tred­je året).

I fjol: Tia.

Mål­sätt­ning: Va­ra med i toppen och kri­ga.

Se­ri­efa­vo­rit: Fjärås, Astrio.

IFK Fjärås

Ny­för­värv: Jo­el Anell och Ed­vin Lo­rentz (Gais), Eric Boh­lin, To­bi­as Ranäng och Ro­bin Skår­vik (Ler­kil), Niclas Fah­lén (On­sa­la), Erik Jo­hans­son (Löf­ta­da­len), Adam No­ring (Tölö), Kristof­fer Pe­ters­son (Kungs­bac­ka IF), Philip Salo­mons­son (Skott­fint).

Läm­nat: Henrik Berg (Åsa), Vik­tor Björ­klund och Mat­ti­as Vig­ge­born (Jon­se­red), Alex­is Mi­trov­ge­nis (Ler­kil), Pa Ma­jai Njie (Väst­kurd), Su­lay­man Tra­oré och Na­ser Zum­be­ri (Ko­za­ra), Alen Ve­ric (Kungs­bac­ka IF).

Trä­na­re: Henrik Fah­lén (ny, från On­sa­la).

I fjol: Tol­va i div 3 syd­väst­ra.

Mål­sätt­ning: Topp tre.

Se­ri­efa­vo­rit: Åsa.

Hyl­te­bruks IF

Ny­för­värv: Jakob An­ders­son (Små­lands­ste­nar), Alex­an­der An­tons­son (Un­na­ryd), Andreas Carls­son (Små­lands­ste­nar).

Läm­nat: To­bi­as Örnstedt (Lid­hult), Andreas An­ders­son (Lid­hult), Kushtrim Cu­ci (Lid­hult).

Trä­na­re: Tommy Samu­els­son (and­ra året).

I fjol: Sjua.

Mål­sätt­ning: Se­ri­efa­vo­rit:

Håff

Bätt­re än i fjol. Fjärås. Ny­för­värv: Se­basti­an Le­vins­son (Tvåå­ker), Ham­pus An­ders­son och Oscar Hel­ges­son (Glom­men), Ro­bin Hans­son och Niclas Ang­hem (Böl­jan), Mal­te Hall­gren (Ul­la­red), Si­mon Klang (To­rup), Pon­tus Eriks­son (Vil­jan/älvé­na), John Karls­son-bratt (Alet), Oscar Nä­varp och Da­ni­el Eck­hardt (FFF).

Läm­nat: Ro­bin Tho­näng (Böl­jan), Da­ni­el Alex­an­ders­son (”men finns med i om­giv­ning­ar­na”):

Trä­na­re: Stig Kris­tens­son (and­ra året),

I fjol: Fy­ra.

Mål­sätt­ning: Öv­re hal­van.

Se­ri­efa­vo­rit: Fjärås.

Kvi­bil­le BK

Ny­för­värv: Vik­tor Ja­rälv (Snöstorp Ny­hem), Jo­han Be­i­ke (Snöstorp Ny­hem), Filip Pauls­son (Snöstorp Ny­hem), Henrik Pe­ters­son (To­rup/rydö), Li­nus Ti­sell (Ge­tinge), Emil An­ders­son (Snöstorp Ny­hem), Mar­tin Gib­son (Ho­va), Ar­ber Maz­re­ku (HBK), David Lundberg (Alet), Mar­kus Nils­son (La­gan), Si­mon Nils­son (La­gan), Oscar Bengts­son (Ge­tinge), Emil Lö­vestedt (Vin­berg).

Läm­nar: Fredrik Frans­son (Cen­tern), To­bi­as Ös­ter­gaard (Cen­tern), John Wil­son (Cen­tern), Mi­kael Ax­els­son (slu­tat), Jim­my Wil­helms­son (slu­tat), Rai­kan Ja­mal Ta­her (Le­i­kin), Mar­co Jans­son (FC Astrio).

Trä­na­re: Ro­ger Bengts­son (and­ra året).

I fjol: Fem­ma.

Mål­sätt­ning: Bätt­re än fem­te­plat­sen i fjol.

Se­ri­efa­vo­rit: Fjärås.

IF Le­i­kin

Ny­för­värv: Jo­nat­han Jo­hans­son (Snöstorp Ny­hem), Vildan Rash­kaj (An­ders­berg), Ham­pus Fri­berg (Sim­långs­da­len), Rai­kan Ja­mal Ta­her (Kvi­bil­le), Bu­jar Maz­re­ku (Wall­dia), Rad­wan Sha­ker (Hö­ganäs), David Var­ga­ohl­son (Ge­tinge), Da­ni­el Jedraski (Har­plinge), Ilaz Tahi­ri (An­ders­berg), Dren Be­risha (Hal­mia).

Läm­nat: Tim Eng­ström (flyt­tat till Gö­te­borg), Ro­bi­el Mec­co­nen (flyt­tat till Kristi­an­stad), Jo­a­kim Semb (Lid­hult), Kristo­fer Karls­son (flyt­tat till Gö­te­borg), Ola Bengts­son (slu­tat).

Trä­na­re: Andreas Jedraski (ny).

I fjol: Nia.

Mål­sätt­ning: Öv­re hal­van i förs­ta hand.

Se­ri­efa­vo­rit: Astrio.

L:a Träslövs FF

Ny­för­värv: Mi­kael Torstens­son och Andreas Lennarts­son (Var­bergs Gif), Se­basti­an Fog­de och Da­ni­el Svensson (Bua), Klas Ar­vids­son (Kung Karl), No­el Ide­vall (Hal­mia U), Erik Ekelund och Jo­nat­han Ek­wall (Tvåå­ker).

Läm­nat: Alex­an­der Del­ga­do (Trön­ninge BK), Ax­el Olays­son (Bua), Emil An­ders­son, Oli­ver Eriks­son och Amar Lo­vic (Var­bergs Gif), Andreas Nils­son (Träslövslä­ge), Rickard Pihl, Jo­el Lennarts­son, An­ton Lennarts­son, Mar­kus Karls­son och An­ton Eskils­son (slu­tat).

Trä­na­re: Glenn Lars­son (tred­je året).

I fjol: Åt­ta.

Mål­sätt­ning: Bätt­re än de tre se­nas­te åren (7-8-8).

Se­ri­efa­vo­rit: Fjärås, Astrio.

Skrea IF

Ny­för­värv: Da­ni­el Svensson (Lån­gås/mo­rup) Gra­nit Ade­mi (Staf­singe), Isak Eken­hard (FFF U19), Emil Fos­ter (Slö­inge), Gabri­el Karls­son (Ul­la­red), Ken­ny Amcoff (Vin­berg), Rachid Ham­ki (FFF U16), Niclas Johns­son (Vin­berg), Al­bin Gustafs­son (FFF U16), Ab­di­ma­lik Has­san (Staf­singe), Eli­as Bengts­son (FFF U16), Christof­fer Jo­hans­son (FFF U16), Jo­el Eli­as­son (Staf­singe), Jacob Ha­ralds­son (FFF U16), Jo­han Mar­ting (Vin­berg) Li­am Tho­ma­son (FFF U16).

Läm­nat: Os­man Ze­in (Staf­singe) Ab­dul­ka­dir Rob­le (klubb oklar), Da­ni­el Oklöv (klubb oklar) Do­nat Ha­sa­ni (klubb oklar) Ar­dit Qe­ri­mi (Ri­nia).

Trä­na­re: Björn Samu­els­son.

I fjol: Trea.

Mål­sätt­ning: Va­ra topp 3.

Se­ri­efa­vo­rit: Håff och Åsa, Fjärås.

Tölö IF

Ny­för­värv: Jim­my Henriksson, To­bi­as Ha­ralds­son, Os­kar Steen, Mat­ti­as Eriks­son och Nicho­las Ber­lan­der (Ler­kil), Si­mon Läng­vik (On­sa­la), Ed­vard Alex­an­ders­son (Fäss­berg).

Läm­nat: Jo­han Mykland (V Frölun­da), Isak An­ders­son, If­fe Nwachukwu och Jo­a­kim Jacob­son (slu­tat), Adam No­ring (Fjärås).

Trä­na­re: Oscar Wret­ling (5:e året) och Jo­a­kim Nå­fors (ny).

I fjol: Sexa.

Mål­sätt­ning: Att ut­veck­las och bli bätt­re, som spe­la­re, grupp och lag.

Se­ri­efa­vo­ri­ter:

Åsa IF

Fjärås, Astrio. Ny­för­värv: Jo­el Pa­lage, Jim­my Bör­jes­son och Li­nus Måns­son (Kungs­bac­ka IF), To­bi­as Nord­ström (Lin­do­me), Henrik Berg (Fjärås).

Läm­nat: Pon­tus Sten­son (flyt­tat till Spa­ni­en), Jesper An­dersén, Fredrik An­ders­son och Ja­mes Evans (slu­tat).

Trä­na­re: Pe­ter Hed­man (tred­je året).

I fjol: Se­rie­seg­ra­re i div 5 Hal­land.

Mål­sätt­ning: Eta­ble­ra oss i di­vi­sion 4.

Se­ri­efa­vo­rit: Fjärås.

USA).

Först vinst i DM, se­dan se­ri­e­vinst och nu obe­seg­ra­de i Var­bergs­spe­len 2017. War­bergs IBF:S F03:or vann fi­na­len mot Lind­ås med 5–2. Bak­re ra­den från väns­ter: Erin Ar­man, Elin Strömqvist, To­ve Åhs­berg, Ve­ra Malm­ros, Filip­pa Thim­fors, El­len Carls­son, So­fia El­delind, Maya Jo­hans­son, Fe­li­cia Ahlm, Fe­li­cia Bäck, Lil­ly Hjal­mars­son, Cla­ra Lind­berg, Kla­ra El­delind och Mär­ta Ber­tils­son. Främ­re ra­den från väns­ter: Fe­li­cia Eriks­son, Moa Da­ni­els­son, Mol­ly Johns­son, Caj­sa Leff­ler, Ron­ja Her­mans­son, Sand­ra Ry­mark, Thy­ra Bräu­ner Ny­man och Oli­via Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.