Skrea dub­belt så bra

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Skrea var snubb­lan­de nä­ra att bli se­ri­etvåa för­ra sä­song­en. Och i år är de än­nu bätt­re.

– Jag vill in­te sä­ga för myc­ket, men den här sä­song­en skul­le vi kun­na stäl­la upp med två lik­vär­di­ga di­vi­sion 4-lag. Trup­pen är be­tyd­ligt jäm­nar än ti­di­ga­re, sä­ger trä­na­ren Björn Samu­els­son, som sä­ger att han in­för sä­song­en in­te be­hövt ringa och fjäs­ka för spe­la­re.

Som ny­för­vär­vet Niclas Johns­son som läm­nar Vin­berg i två­an för att spe­la hu­vud­rol­len i moderklubben Skrea.

– Han och Jo­han Mar­ting är ru­ti­ne­ra­de nya och så har vi fått unga kil­lar från Fal­ken­bergs FF som brin­ner för det­ta, sä­ger Björn.

Först vinst i grundse­ri­en, se­dan et­ta i slut­spels­se­ri­en ”Poj­kar Röd Svår 1”. Tju­go se­ri­e­mat­cher ut­an för­lust, 58 av 60 po­äng och mål­skill­na­den 188–65. Bak­re ra­den från väns­ter: Pe­ter Stjern­berg (trä­na­re), Al­bin Eli­as­son, Os­kar Nils­son, John Svensson, Jakob Kä­ki, Fe­lix An­ders­son, Filip Er­he­den, Eli­as Ei­re­felt, Si­mon Win­roth, Mag­nus Bengts­son och Mi­kael Er­he­den (trä­na­re). Främ­re ra­den från väns­ter: John Jo­hans­son, Wil­li­am Karls­son, Samu­el Jons­son, Samu­el Stjern­berg, An­ton Hem­mings­son, Mio Hel­ges­son Dup­horn och Mel­vin Ja­geteg Stenslund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.