Stor spe­la­r­om­sätt­ning i Lil­la Träslöv

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Det lå­ter tungt när trä­na­ren Glenn Lars­son räk­nar upp el­va spe­la­re som har för­svun­nit se­dan fjol­å­ret.

Men sen kan han rabb­la upp åt­ta ny­för­värv, då ba­lan­se­rar våg­skå­len hyf­sat till­ba­ka.

– Det är kil­lar som al­la ska kun­na ut­ma­na om en plats i en 16-man­na­trupp, sä­ger Träslövs-trä­na­ren.

Där­för tyc­ker han ock­så att det är dags att skru­va upp för­vänt­ning­ar­na in­för sä­song­en, ef­ter pla­ce­ring­ar­na 8-8-7-8 de se­nas­te fy­ra åren.

– Det är dags att kli­va upp­åt, tyc­ker han. Men det blir tufft, det är många lag om bu­det.

Drygt två vec­kor fö­re se­ri­estar­ten åk­te Lil­la Träslöv på ett week­end­trä­nings­lä­ger i Dan­mark.

– Vi har va­rit i Stock­holm, ut­an­för Vi­borg. In­ten­sivt och nyt­tigt.

VIN­BERG P01:OR VANN BÅ­DE GRUNDSERIE OCH SLUTSPEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.