Håff hop­pas ut­ma­na toppen även i år

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Ny­kom­ling­ar­na Håff ha­de hopp om en kval­plats än­da in i sis­ta om­gång­en i fjol. Och trä­na­re Stig Kris­tens­son an­ser att man ska kun­na gö­ra det även i år. – Vi ska åt­minsto­ne va­ra med på den öv­re hal­van, sä­ger han. Håff har tap­pat målspru­tan Da­ni­el Alex­an­ders­son. Han gjor­de 19 av Håffs 35 mål i fjol.

– Ing­en gub­be som man kan er­sät­ta. Men än­då vil­ja jag på­stå att vi har ett bätt­re lag i år, sä­ger Stig.

Tio ny­för­värv be­rät­tar om att Håff har bred­dat trup­pen re­jält. Och ett tre­da­gars trä­nings­lä­ger i Ron­ne­by ska ha bi­dra­git till att svet­sa sam­man gäng­et.

– Se­basti­an Le­vins­son från Tvåå­ker mås­te väl va­ra den bäs­ta värv­ning­en i den här se­ri­en, tyc­ker Håff-trä­na­ren.

Trä­nings­mat­cher­na har lo­vat gott. Ba­ra en för­lust (mot FFF U), men dubbla vins­ter mot se­ri­e­kon­kur­ren­ten Skrea och avan­ce­mang i DM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.