Fak­ta:

Ro­bin Sö­der

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Ål­der: 26 * Po­si­tion: An­fal­la­re * Ti­di­ga­re klub­bar: Mor­lan­da GOIF, Stenungsunds IF, IFK Gö­te­borg. * Ak­tu­ell: Har stått för en stark sä­song i bot­ten­la­get Es­b­jerg i dans­ka li­gan. Sit­ter på ett ut­gå­en­de kon­trakt och kan kom­ma att flyt­ta till en stör­re li­ga i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.