Ja­kobs­son och Pa­lic­ka mis­sar Em-kval

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Jo­nas Käll­man av­stod hand­bolls-vm i ja­nu­a­ri då han just ha­de bli­vit pap­pa. Nu är lag­kap­te­nen till­ba­ka, och med i Sve­ri­ges trupp till de två Em-kval­mat­cher­na mot Ryss­land i maj.

Dä­re­mot sak­nas bå­de mål­vak­ten Andreas Pa­lic­ka och hö­ger­ni­an Jo­han Ja­kobs­son. Pa­lic­ka har en brist­ning i bak­si­dan av lå­ret me­dan Ja­kobs­son fort­fa­ran­de in­te är spel­klar ef­ter den hjärn­skak­ning han ådrog sig un­der för­be­re­del­ser­na till VM.

”Vad gäl­ler Jo­han vet vi in­te hur han kom­mer att re­a­ge­ra på den öka­de be­last­ning­en ef­ter att han har kom­mit till­ba­ka i spel och för hans bäs­ta tar vi in­te med ho­nom den här gång­en”, sä­ger Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Kristján Andrés­son i ett press­med­de­lan­de.

NYA NAMN jäm­fört med Vm­trup­pen är, för­u­tom Käll­man, mål­vak­ten Mi­kael Agge­fors och hö­gersex­an An­ton Ha­lén.

Sve­ri­ge le­der kval­grupp 6 ef­ter seg­rar mot Slo­va­ki­en och Mon­te­negro, och kan säk­ra plat­sen till EM näs­ta år ge­nom dubbla seg­rar mot Ryss­land. Mat­cher­na spe­las i S:t Pe­ters­burg den 3 maj och i Lin­kö­ping den 6 maj.

ANDREAS PA­LIC­KA.

TILL­BA­KA. Lag­kap­ten Jo­nas Käll­man finns med i Em-kval­trup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.