Fan­sen tog far­väl av Chuck Ber­ry

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NÖJE: I en kis­ta med en röd Gib­son­gi­tarr på in­si­dan av det öpp­na loc­ket har be­gravts i hemsta­den Saint Lou­is i Mis­sou­ri.

Den förs­ta de­len av be­grav­ningsce­re­mo­nin var öp­pen för all­män­he­ten och fan­sen bör­ja­de köa re­dan i gry­ning­en, skri­ver Pe­op­le. Där­ef­ter sam­la­des Ber­rys fa­milj och vän­ner för ett privat far­väl till rock­le­gen­da­ren. Bland gäs­ter­na fanns bland and­ra Kiss­ba­sis­ten Ge­ne Sim­mons och med­lem­mar­na i Rol­lings Sto­nes skic­ka­de bloms­te­rar­range­mang i form av en gi­tarr. Ce­re­mo­nin hölls på The Pa­geant, en klubb där Ber­ry of­ta spe­la­de un­der sin kar­riär.

Chuck Ber­ry var en av roc­kens all­ra störs­ta namn och skrev in sig i mu­sik­histo­ri­en med lå­tar som Roll over Be­et­ho­ven, Rock and roll mu­sic, John­ny B Goode och My ding-a-ling. Han av­led den 18 mars, 90 år gam­mal. (TT)

Bild: HÅKON MOSVOLD LAR­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.