Mtv-pris blir könsne­utralt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Pri­ser­na på MTV:S film- och tv-ga­la blir könsne­utra­la, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er. Ti­di­ga­re var pri­ser­na för bäs­ta skå­de­spe­la­re upp­de­la­de ef­ter kön men i år får samt­li­ga no­mi­ne­ra­de täv­la mot varand­ra.

Det in­ne­bär bland an­nat att Em­ma Wat­son får täv­la mot Hugh Jack­man om pri­set för bäs­ta skå­de­spe­la­re i en film sam­ti­digt som Emi­lia Clar­ke från Ga­me of thro­nes gör upp med Jeff­rey De­an Mor­gan från The wal­king de­ad om pri­set för bäs­ta skå­de­spe­la­re i en tv-se­rie.

Bland no­mi­ne­ring­ar­na in­för ga­lan märks ock­så för bäs­ta pro­gram­le­da­re och Ja­red Le­to från Sui­ci­de squad för bäs­ta skurk. För pri­set om bäs­ta film täv­lar i år Skön­he­ten och odju­ret, Get out, Lo­gan, Rou­ge one: A star wars sto­ry och The ed­ge of se­ven­teen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.