Skam-pre­miär på på­skaf­ton

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den fjär­de sä­song­en av den nors­ka dra­ma­se­ri­en Skam kom­mer att ha pre­miär i SVT Play på på­skaf­ton, lör­da­gen den 15 april, skri­ver Af­ton­bla­det. Pre­miär­da­tu­met av­slö­ja­des i spe­ci­al­sänd­ning­en Pro­jekt Z li­ve, som di­rekt­sän­des i SVT Play un­der sön­dags­kväl­len, då Ma­ri­an­ne Fu­re­vold, pro­jekt­le­da­re för Skam i nors­ka NRK, med­de­la­de ny­he­ten i en vi­de­o­häls­ning.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att roll­fi­gu­ren Sa­na står i cent­rum i den fjär­de och av­slu­tan­de sä­song­en av Skam. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.