Vår­paj och plock­mat som pas­sar till påsk

”...skyn­dar mig att tilläg­ga ”ba­ra sko­jar” för att und­vi­ka lä­sar­storm...”

Hallands Nyheter - - Misans Mat - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

Det bör­jar dra ihop sig till årets längs­ta och – i al­la fall i mitt tyc­ke – bäs­ta mat­helg. Mitt lil­la hem är påsk­pyn­tat ef­ter kons­tens al­la reg­ler, det vill sä­ga ut­i­från det jag har i skå­pen. Har va­rit så him­la fif­fig att ju­lens än­nu le­van­de lil­la in­negran fått by­ta iden­ti­tet till påsk­träd. Det är så li­tet att det egent­li­gen räckt med en på­se fjäd­rar, men nu blev det fy­ra för att få li­te färg­va­ri­a­tion. Svå­ra­re än så är det in­te att bli en su­per­ska­pa­re...

Ut­ö­ver det­ta nö­jer jag mig med två små påsktup­par i trä och en i plåt som är så fin att den näs­ta bor­de få stå fram­me året om. Sen får det räc­ka, pla­ne­rar hell­re vad jag ska gö­ra för mat.

LAMMSTEK ÄR BESTÄLLD och till­reds lik­som förr om åren med as­si­stans av ett re­cept från Kock­lands­la­get da­te­rat tho­se we­re the days. Här fylls ste­ken med vit­lök och ör­ter, sen röd­vins­bräs­se­ras den på en bädd av rökt sid­fläsk och rot­sa­ker. En krä­mig och vit­löks­dof­tan­de gra­täng till det­ta, ett toscanskt röd­vin med en svensk fot­bolls­le­gend på eti­ket­ten plus så­sen från him­len så åter­står in­te myc­ket att öns­ka sig i påskäg­get. Tja, möj­li­gen då ba­ga­tel­ler som so­ligt och varmt väder, fred på jor­den och att nå­gon tvät­tar mun­nen på Litt­le Jin­der med tvål (skyn­dar mig att till­läg­ga ”sko­jar ba­ra” för att und­vi­ka lä­sar­storm) – an­nars är jag sååå nöjd!

PÅSKMAT ÄR EGENT­LI­GEN det­sam­ma som jul­mat, fast man gör det an­norlun­da. Påsk­skin­kan gril­je­rar man till ex­em­pel med ört­täc­ke. Hac­ka ihop ett gäng färs­ka fa­vo­rit­kryd­dor, blan­da med äggu­la, fransk se­nap och ri­ven par­me­san.

Ägg är såklart gi­vet. I år blir det djä­vuls­ägg med gu­aca­mo­le, knap­rigt bacon och en skvätt ta­ba­sco. Kas­tan­je­cham­pin­jo­ner fyll­da med brie och sol­tor­kad to­mat är ett trev­ligt till­be­hör som pas­sar till det mesta – kul drink­till­rugg om in­te an­nat.

Sen har vi pa­jen... Det är egent­li­gen värl­dens smar­tas­te mat. Paj­de­gen fix­ar man kvickt och lätt i mat­be­re­da­ren, när den väl är på plats i paj­for­men är det egent­li­gen ba­ra den eg­na fan­ta­sin som sät­ter gräns för allt det man kan fyl­la ska­let med. Jag kör med bladspe­nat, gre­kisk yog­hurt och två sor­ters ost. Fun­kar per­fekt till bå­de kall­rökt lax och prosciut­to.

NU TÄN­KER JAG ta påsklov från mat­si­dan.vi ses igen den 21 april. Glad påsk!

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

DJÄ­VULS­ÄGG. De ser be­sked­li­ga ut, men in­nan­för det där grö­na fluf­fet döl­jer sig bå­de vit­lök och ta­ba­sco som sät­ter bra sprutt på det he­la.

TILLTUGG. De fyll­da cham­pin­jo­ner­na pas­sar lika bra till bubblet som på buffén.

BRA BAS. Spe­nat­pa­jen fun­ge­rar ihop med bå­de lax och luft­tor­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.