Sve­ri­ge mot Nor­ge i hård kamp

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Det blir en renod­lad lands­kamp mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge när ”Det störs­ta även­ty­ret” är till­ba­ka med en tred­je sä­song.

För­ra sä­song­en blev fö­re det­ta fot­bolls­spe­la­ren

An­ders Lim­par den störs­ta även­ty­ra­ren ef­ter fi­nal­se­ger mot ban­dy­spe­la­ren Per Foss­haug och rod­da­ren

Las­si Ka­ro­nen. Nu står sex nya svens­ka id­rotts­stjär­nor re­do att an­ta ut­ma­ning­en, men den här gång­en står ett norskt lag i vägen.

– Det blir en lag­täv­ling mot någ­ra av Nor­ges störs­ta vin­nar­skal­lar, sä­ger pro­gram­le­da­ren Pe­ter Jih­de.

Det svens­ka la­get be­står av Pe­ter Fors­berg, Ara Abra­ha­mi­an, Pa­trik An­ders­son, Jo­se­fi­ne Öqvist, Em­ma Jo­hans­son och

An­na Lind­berg.

– Del­ta­gar­na bor mitt ute i öde­mar­ken med nos­hör­ning­ar och ele­fan­ter all­de­les in­till. De får ing­en mat el­ler an­nan hjälp. Det härär på rik­tigt, sä­ger Pe­ter Jih­de.

Foto: Da­ni­el Ohls­son

De sex id­rot­tar­na i det svens­ka la­get ska täv­la i en helt ny mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.