Duo i klam­me­ri med rätt­vi­san

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Det oma­ka pa­ret i thril­ler­se­ri­en ”Hap and Le­o­nard” ham­nar på nya vil­lo­vä­gar i 1980-ta­lets Tex­as i sä­song två. Va­pen­väg­ra­ren Hap (Ja­mes Pu­re­foy) och ho­mo­sex­u­el­le Vi­et­nam­ve­te­ra­nen Le­o­nard (Mi­chael Ken­neth Wil­li­ams) blir an­kla­ga­de för ett brott som de in­te har be­gått, och det tycks som om de­ras en­da rädd­ning är ad­vo­ka­ten Flo­ri­da Grange (Tif­fa­ny Mack). Se­ri­en är ba­se­rad på för­fat­ta­ren och kamp­sports­ex­per­ten Joe R Lans­da­les böc­ker. C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.