Av­slut­ning med till­ba­kablick

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I sä­songs­av­slut­ning­en av ”Dom­sto­len” träf­far vi Lennart som i för­ra sä­song­en för­de sin egen ta­lan mot Stock­holms stad när de an­kla­ga­de ho­nom för att tju­vank­ra med sin hus­båt. Hur le­ver han i dag? SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.