Ex­per­ten ger råd om de­kla­ra­tio­nen

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Se­nast den 2 maj ska de­kla­ra­tio­nen läm­nas in till Skat­te­ver­ket men re­dan nu går det bra att de­kla­re­ra. Eko­no­mi­jour­na­lis­ten An­ders An­ders­son gäs­tar ”Plus” och sva­rar på tit­tar­nas frå­gor. SVT2 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.