Man­ne­käng i rött

THRILLER

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Mo­dell hit­tas mör­dad i fa­shio­na­belt mo­de­hus. Pri­vat­deckar­pa­ret Hill­man (Karl-ar­ne Holms­ten och An­na­li­sa Eric­son) – åtar sig fal­let. Fo­tot, fär­ger­na, sce­no­gra­fin – till­gång­ar. Sto­ryn? Nja. (Sve­ri­ge, 1958) SVT1 13.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.