Risk för brist i lab­bet

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­ker ut­för ett jobb som är vik­tigt för att sjuk­vår­den ska fun­ge­ra. Far­hå­gor finns att kom­man­de års pen­sions­av­gång­ar blir svå­ra att er­sät­ta. Just nu sö­ker sig för få till yr­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.