Bygg hög­re i Var­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Tips till Eventhal­len i Var­berg: Ta nu i för kung och fos­ter­land och bygg på höj­den. Ni har en tomt per­fekt för det. Ing­en får sin ut­sikt för­störd. Drag­plåst­ret kan rym­ma allt det ni be­hö­ver, kon­fe­rens- och kon­torslo­ka­ler, ho­tell samt kafé och re­stau­rang högst upp med mils­vid ut­sikt över träd­top­par­na ut till det blå ha­vet.

”Pen­sio­närs­hu­set” vid Håstens torg kun­de gott va­rit hög­re det ock­så. Det stör in­te hel­ler ut­sik­ten för nå­gon. Bygg högt där det är lämp­ligt, in­te som en bar­riär.

Bygg högt där det är lämp­ligt, in­te som en bar­riär ne­re vid ha­vet. Vi be­hö­ver bo­stä­der sä­ger ni ju.

M Eriks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.