Dyrt med för­säk­ring­ar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - De­la kost­na­den

FÖR­SÄK­RING­AR. ”Det kan skil­ja 600 pro­cent i pre­mi­e­kost­nad be­ro­en­de på var man bor”, sa de på ny­he­ter­na om för­säk­ring­ar. Otro­ligt upp­rö­ran­de och orätt­vist! Vi som har bi­len i låst ga­rage jämt skul­le tving­as be­ta­la mer än vil­laä­ga­re som lå­ter al­la for­don stå ute på gård el­ler ga­ta, of­ta olåsta dess­utom.

Bor man i hy­res­hus är det of­ta bil­li­ga lös­ning­ar på för­råds­dör­rar och lås. Var­för in­te för­bätt­ra kva­li­tén då, så för­hind­rar det in­brott. Nu ”er­bjuds” hy­res­gäs­ter kö­pa sä­ker­hets­dörr till lä­gen­he­ten. Är det­ta ba­ra ett sätt att på­dyv­la oss kost­na­den? Sätt in en sä­ker­hets­dörr i en­trén, det räc­ker och blir bil­li­ga­re för al­la.

För­res­ten, det är in­te de bo­en­de som bju­der in tju­ven.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.