Säk­ra­re för kvin­nor i spår

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Var­för an­vänds vå­ra på­kos­ta­de id­rotts­plat­ser mest av män? Kvin­nor be­ta­lar ock­så skatt! Där finns strål­kas­ta­re och löp­ar­ba­na, låt kvin­nor jog­ga där så slip­per de va­ra räd­da för över­fall ute i skogs­om­rå­den. På Påsk­bergsval­len finns störs­ta de­len av året in­te en kot­te. Där kun­de kvin­nor­na kans­ke job­ba till­sam­mans för trygg­hets skull.

Skat­tek­ro­nan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.