Plan­be­sked söks för vil­la­tom­ter

Hallands Nyheter - - Varberg -

KULLAVIK: Fy­ra fas­tig­hets­ä­ga­re i Kullavik an­sö­ker om plan­be­sked för bo­stads­be­byg­gel­se in­om fas­tig­he­ten Tor­pa-kär­ra 6:8.

Tan­ken är att byg­ga ut fas­tig­he­ten med cir­ka 15 vil­la­tom­ter. En del ska va­ra ge­ne­ra­tions­bo­en­de och en del mind­re hus. ”Fas­tig­he­ten lig­ger i an­slut­ning till be­fint­lig be­byg­gel­se och bör ses som en kom­plet­te­ring av be­fint­ligt sam­häl­le”, skri­ver de i sin an­sö­kan till bygg­nads­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.