Pris till re­por­tage om van­vård på fa­mil­je­hem

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: I hel­gen fick Var­bergs­bon Kristi­an Alm och hans kol­le­ga Jo­se­fi­ne Ju­lén på tid­ning­en Nor­ra Hal­land mot­ta en Guldspa­de på gräv­se­mi­na­ri­et för jour­na­lis­ter i Uppsa­la. Re­por­ta­get ”Bomb­hem­met” var no­mi­ne­rat i klas­sen ”mind­re dags­tid­ning”. Jour­na­lis­ter­na ha­de i fle­ra ar­tik­lar rap­por­te­rat om van­vård och miss­för­hål­lan­de på ett fa­mil­je­hem i Kungs­bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.