Kör­de på fel si­da på E6

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST par.lindqvist@hn.se

En bi­list kör­de på fel si­da på E 6 och or­sa­ka­de en tra­fi­ko­lyc­ka.

En äld­re fö­ra­re kör­de på tis­dags­för­mid­da­gen i fel rikt­ning på E6. Bi­lis­ten kör­de i norr­gå­en­de rikt­ning i sö­der­gå­en­de fält.

Po­li­sen stop­pa­de un­der en pe­ri­od tra­fi­ken i sö­der­gå­en­de rikt­ning i Möln­dal.bi­len ska ha pas­se­rat Kungs­bac­ka, men nå­gon­stans i när­he­ten av Sand­sjö­bac­ka ska fär­den ta­git slut.

– En an­nan bi­list har stop­pat den vid Sand­sjö­bac­ka. Han har fått bi­lis­ten att kö­ra åt si­dan, sä­ger Tom­my Ny­man, pressta­les­per­son hos po­li­sen i re­gi­on Väst.

Men man­nen kör­de från plat­sen och vid Lin­do­me upp­täck­te se­na­re po­li­sen en bil i norr­gå­en­de fält som kör­de i vägre­nen. Bi­len stäm­de över­ens på be­skriv­ning­en av det for­don som ti­di­ga­re kört i fel rikt­ning.

EN­LIGT TOM­MY NY­MAN hand­lar det om en äld­re för­vir­rad man som kört bi­len. Hans fram­fart på fel si­da or­sa­ka­de en tra­fi­ko­lyc­ka vid på­far­ten till E6:an vid Kungs­bac­ka cent­rum.

Där tving­a­des en bil tvär­brom­sa för att in­te kö­ra ut och mö­ta bi­len som kör­de på fel si­da. Bi­len bakom upp­märk­sam­ma­de in­te det­ta ut­an kör­de in i bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.