HN FRÅ­GAR:

VART SKUL­LE DU VIL­JA RE­SA I PÅSK?

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Ken­neth Berg­gren pen­sio­när, Var­berg – I påsk bru­kar vi vil­ja va­ra hem­ma men i vår åker jag gär­na till den gre­kis­ka ön Kar­pat­hos. Ing­en shop­ping, ba­ra tar det lugnt. Vi har va­rit där 20 gång­er, sam­ma ho­tell sam­ma rum. – Då skul­le jag vil­ja häl­sa på min sto­re­bror som bor i Tyskland, i Mün­chen. Det skul­le va­ra ro­ligt för jag har ald­rig va­rit där. – I så fall skul­le jag vil­ja åka på en biltripp men kom­pi­sar el­ler med fa­mil­jen. Kans­ke till Stock­holm, där har jag näm­li­gen ald­rig va­rit och det är än­då Sve­ri­ges hu­vud­stad.

Wa­sel Al­sa­o­mo ska bör­ja på SFI (plug­ga­de till ad­vo­kat i Sy­ri­en) Him­le

Lau­ri Lil­le­berg näs­tan pen­sio­när Fal­ken­berg – Jag har pre­cis häm­tat hem en hus­bil så jag skul­le åka ut med den i vack­ra Sve­ri­ge. Sär­skilt Skå­ne är fan­tas­tiskt så här års.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.