FAK­TA: HAL­LÄNDS­KA ALKOHOLVANOR – SÅ MÅNGA RIS­KE­RAR SKA­DOR:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

al­ko­hol­fors­ka­re

* * 19 pro­cent av de svens­ka män­nen och 13 pro­cent av de svens­ka kvin­nor­na dric­ker så myc­ket att de ris­ke­rar al­ko­hol­re­la­te­ra­de ska­dor. För Hal­land ser siff­ror­na ut så­här:

Gra­fik: DA­VID KALITZKI Käl­la: CAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.