Man kör­de i di­ket – döms för grovt ratt­fyl­le­ri

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Tings­rät­ten dö­mer en 45-årig man från Fal­ke­berg för grovt ratt­fyl­le­ri.

En 45-årig Fal­ken­bergs­bo döm­des i slu­tet på mars i Var­bergs tings­rätt för grovt ratt­fyl­le­ri. Han ha­de druc­kit sprit un­der da­gen och se­dan gett sig ut för att kö­ra en sväng un­der nat­ten. Fär­den slu­ta­de i di­ket. Po­li­sen lar­ma­des ut till olycks­plat­sen på läns­väg 767. Det vi­sa­de sig se­na­re att fö­ra­ren ha­de 1,98 pro­mil­le al­ko­hol i blo­det och man­nen greps av po­li­sen.

45-ÅRING­EN HAR BE­RÄT­TAT i po­lis­för­hör att han var så be­ru­sad att han in­te minns när han åk­te av vägen. Men man­nen er­kän­ner att det var han som satt bakom rat­ten vid olycks­till­fäl­let den 6 ja­nu­a­ri i år.

TINGS­RÄT­TEN DÖM­DE HO­NOM till skydds­till­syn med sam­hälls­tjänst i 60 tim­mar. Man­nen ska ock­så ge­nom­gå en be­hand­ling mot sitt al­ko­hol­miss­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.