Brand­kå­ren släck­te gräs­brand

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

LÅNGÅS: På sön­dags­ef­ter­mid­da­gen gick lar­met till rädd­nings­tjäns­ten. En gräsy­ta i när­he­ten av fot­bolls­pla­nen i Långås ha­de fat­tat eld. Rädd­nings­tjäns­ten kun­de släc­ka bran­den snabbt och det var ald­rig nå­gon fa­ra var­ken för bygg­na­der el­ler män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.