Man bestals på mo­bil ef­ter kro­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man bestals på sin mo­bil­te­le­fon när han var på väg hem ef­ter en ute­kväll på stan. Han var till­sam­mans med en kom­pis när de stöt­te på ett gäng med fem kil­lar i 20-års­ål­dern på Stor­tor­get. De bör­ja­de pra­ta och man­nen och en av kil­lar­na slog föl­je en bit. Ef­ter att de­ras vägar skil­des åt i kors­ning­en Ar­vid­storps­vä­gen/ Möl­le­ga­tan upp­täck­te man­nen att hans mo­bil var bor­ta.

Hän­del­sen som in­träf­fa­de runt halv fy­ra nat­ten mot sön­da­gen är po­li­san­mäld. Un­ge­fär vid sam­ma tid­punkt rå­na­des en kvin­na på sin mo­bil­te­le­fon av två män på Råd­hustor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.