Hund at­tac­ke­rad i Skogs­torp

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Det var på sön­dags­kväl­len som en man var ute och ras­ta­de sin hund i Skogs­torp när han möt­te en kvin­na med en så kal­lad kamp­hund. Kamp­hun­den at­tac­ke­ra­de då man­nens hund och bet den kraf­tigt. När man­nen för­sök­te gå emel­lan och se­pa­re­ra hun­dar­na blev även han bi­ten i hän­der­na och i ar­men. Man­nen upp­sök­te sjukvård och hun­den la­des in på djur­sjuk­hu­set för att se över ska­dor­na.

Kvin­nan är nu miss­tänkt för brott mot la­gen om till­syn över hun­dar och kat­ter samt vål­lan­de till kropps­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.