Ung man miss­tänkt för dro­gratt­fyl­la

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: I lör­dags stop­pa­des en fö­ra­re i 20-års­ål­dern av po­lis i cen­tra­la Fal­ken­berg. Det var en le­dig po­lis som ob­ser­ve­ra­de bi­len som kör­de på ett så­dant sätt att han blev miss­tänk­sam. Han kal­la­de då på po­lis­pa­trull som kon­trol­le­ra­de fö­ra­ren, som dess­utom in­te ha­de nå­got kör­kort. Man­nen med­togs till po­lis­sta­tio­nen för kropps­kon­troll. Han är nu miss­tänkt för dro­gratt­fyl­la, olov­lig kör­ning och nar­ko­ti­kabrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.