Man miss­tänks spar­kat kvin­na i ma­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: På lör­dags­kväl­len ring­de en ho­tell­gäst i Fal­ken­berg po­li­sen ef­ter att ha hört hur det skreks och brå­ka­des från ett av ho­tell­rum­men. När po­li­sen kom dit vi­sa­de det sig hand­la om en kvin­na och en man som brå­kat, var­på man­nen en­ligt po­li­san­mä­lan ska ha spar­kat hen­ne i ma­gen två gång­er.

Man­nen, som är i 30-års­ål­dern, är nu miss­tänkt för miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.