Mi­ra­kel­tur vid bil­krasch

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYCKA. En per­son­bil kör­de i går in i en hus­fa­sad på Sto­ra Ny­ga­tan i Mal­mö. Den 23-åri­ge fö­ra­ren, som var en­sam i bi­len, för­des med am­bu­lans till sjuk­hus. Han var den en­de som blev ska­dad – och det var li­te av ett mi­ra­kel, tyc­ker Ha­rald Borg som ar­be­tar i den fri­ser­sa­long som bi­len kroc­ka­de med.

– En per­son pas­se­ra­de på trot­to­a­ren all­de­les ut­an­för ba­ra ett par se­kun­der in­nan. Den per­so­nen ha­de mi­ra­kel­tur som in­te träf­fa­des, sä­ger han till Kvälls­pos­ten. (TT)

FO­TO: JO­HAN NILS­SON/TT

Bi­len som kör­de rakt in i en hus­fa­sad blev or­dent­ligt in­tryckt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.