Tuf­fa sam­tal vän­tar i Moskva

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSS­LAND/USA. USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son an­län­de i går till Moskva, in­för sam­ta­len med sin rys­ke kol­le­ga Sergej Lav­rov i dag.

Många be­svär­li­ga sam­tal­säm­nen finns på dag­ord­ning­en. Bå­da är ex­em­pel­vis in­ställ­da på att dis­ku­te­ra Sy­ri­en och Nord­ko­rea.

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin häv­da­de i går att kem­va­pen­dåd för­be­reds i Sy­ri­en i syf­te att läg­ga skul­den på re­gi­men, dock ut­an att pre­sen­te­ra någ­ra be­vis. Han an­tyd­de ock­så att de kan bli en fö­re­vänd­ning för nya ame­ri­kans­ka an­grepp. (TT)

FO­TO: AP

Rex Til­ler­son an­län­der till Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.