”Nord­ko­rea muc­kar gräl”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NORD­KO­REA. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump ho­tar att lö­sa Nord­ko­re­afrå­gan på eget be­våg om han in­te får stöd av re­ge­ring­en i Pe­king.

”Nord­ko­rea muc­kar gräl. Om Ki­na be­stäm­mer sig för att hjäl­pa till vo­re det jät­te­bra. Om in­te kom­mer vi att lö­sa pro­ble­met ut­an dem!” skri­ver Trump i ett in­lägg på Twit­ter. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.