FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 64 år se­dan, 1953, föd­des för­fat­ta­ren, po­e­ten och dra­ma­ti­kern Niklas Råd­ström. Han fick sitt ge­nom­brott 1979 med dikt­sam­ling­en Dik­ter kring Sandro del­la Qu­er­ci­as liv. Se­dan dess har han haft fram­gång­ar med bå­de ro­ma­ner och dikt­sam­ling­ar men även med frukt­ba­ra sam­ar­be­ten in­om film och mu­sik. På se­na­re år har han bland an­nat skri­vit li­bret­tot till ope­ran Sport & Fri­tid (2004) och kör­ver­ket Av nå­gon sedd (2008).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.