Li­te om: Jen­ny Am­mi­lon

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: Född 1972.

* Fa­milj: Man­nen An­ders och dot­tern Tin­tin, sex år.

* Bor: I Kär­ra­dal, Var­berg.

* Bak­grund: Kon­sult in­om va­ru­mär­ke och kom­mu­ni­ka­tion. Häl­so­pe­da­gog med in­rikt­ning ryt­mik. Yo­ga­lä­ra­re med egen stu­dio se­dan 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.