Carls­son mis­sar tour­pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

GOLF: Rin­ge­näs GK:S Lynn Carls­son skul­le i påsk­hel­gen ha be­gått års­pre­miär på Eu­ro­pa­tou­ren i Ma­roc­ko, men har tving­ats läm­na åter­bud.

Carls­son, 22, upp­ger på sin Fa­ce­book-si­da att hon plöts­ligt har bli­vit sjuk i hög fe­ber och hos­ta.

”Jag job­bar för att kun­na re­pa mig in­om kort och där­ef­ter lad­da om och va­ra 100% re­do in­för Spa­ni­en 19–23 april! Såklart väl­digt be­svi­ken över det­ta”, skri­ver hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.