Ni­el­sen blev årets nykomling

Hallands Nyheter - - Sporten -

VOLLEYBOLL: Fal­ken­bergs Vol­ley­boll­klubb kan skri­va upp än­nu en ut­mär­kel­se. På tis­da­gen blev näm­li­gen Victor Ni­el­sen ut­sedd till årets roo­kie. FVBK:S pas­sa­re vann ti­teln fö­re klubb­kom­pi­sen Da­ni­el Gru­vaeus och Ha­bos Ja­kob Mo­lin. – Det är ro­ligt med upp­skatt­ning, det här var in­te vän­tat, sä­ger Ni­el­sen i ett press­med­de­lan­de. Ni­el­sen vär­va­des från Fal­kö­ping och tam­pa­des in­led­nings­vis med Se­basti­an Ang­el om att bli första­pas­sa­re i FVBK. Men ju läng­re sä­song­en gått, desto mer har 19-åring­en glänst. Han var en av ar­ki­tek­ter­na bakom ti­tel­vins­ter­na i Grand Prix och nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen. Dess­utom vif­ta­de FVBK ju bort värs­ta ri­va­len Hyl­te/halm­stad i se­mi­fi­na­len med 3-0 i mat­cher och nu stun­dar Sm-fi­nal igen.

– Vi har skrällt ge­nom att ta oss hit, he­la vägen till fi­nal. Det här av­gö­ran­det ska bli jäk­ligt kul, sä­ger Victor Ni­el­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.