Fer­ra­ri, den du!

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 12 april. Spel­stopp 20.30. Nors­ke Fer­ra­ri B.R. vann i su­ve­rän stil snast i Uni­onstra­vet på Mo­mar­ken för någ­ra vec­kor se­dan. Nu fort­sät­ter han att pre­pa­re­ra in­för V75-fi­na­len un­der Sol­val­las Elit­lopps­helg. Fy­ra­å­ring­en har bli­vit en publikfa­vo­rit med sitt fi­na kun­nan­de och på ons­dag vin­ner han sä­kert lätt på Åby. En gi­ven V86-spik! Gusta­vo Bo­ko lad­da­des bar­fo­ra runt om på Ax­e­val­la se­nast och vann på go­da 1.13,8a/2140. Veijo He­is­ka­nen har gjort ett bra jobb med den­ne fy­ra­å­ring och det lu­tar åt en ny full­träff. Två bra V86-spi­kar har jag för­hopp­nings­vis

FAK­TA OM BA­NOR­NA

Ba­na: Fak­ta Sol­val­la: Upp­lopp 196 m. Åby: Upp­lopp 180 m och dubb­la open stretch.

VEC­KANS NYCKLAR

6 Fer­ra­ri B.R. (V86-1) var strå­lan­de vid se­gern i Uni­onstra­vet. Han går vi­da­re mot V75-fi­nal med vinst här. SPIK

4 Electric Light (V86-7) kan va­ra dra­get. Bör­ja­de med sex ra­ka ifjol och är på nytänd­ning för Pe­ter Un­ter­ste­i­ner. 4 Way to go Chi­ef, 2 Ma­rem­ma Sock och 14 He­le­na Klipp (V863) kan va­ra en kul trio i ett lu­rigt sto­lopp.

DRAG LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 5040 ra­der/1260 kro­nor V86-1: 6 Fer­ra­ri B.R. Res: 3-4 V86-2: 6,8,10,13,7,4. Res: 9-1 V86-3: 4,2,14. Res: 8-5 V86-4: 1,6. Res: 2-7 V86-5: 6 Gusta­vo Bo­ko. Res: 12-5 V86-6: 2,10,9,4. Res: 7-3 V86-7: 7,9,4,12,2. Res: 1-11 V86-8: 6,5,3,2,1,7,9. Res: 4-11

LIL­LA SY­STE­MET 540 ra­der/135 kro­nor V86-1: 6 Fer­ra­ri B.R. Res: 3-4 V86-2: 6,8,10. Res: 13-7 V86-3: 4,2,14. Res: 8-5 V86-4: 1 Sha­dow Wood­land. Res: 6-2 V86-5: 6 Gusta­vo Bo­ko. Res: 12-5 V86-6: 2,10,9. Res: 4-7 V86-7: 7,9,4,12,2. Res: 1-11 V86-8: 6,5,3,2. Res: 1-7 Han har ing­en stör­re chans mot Fer­ra­ri B.R. men på sin form slår han de fles­ta. RANK: 6-3-4-8-7-5-1-10-2-9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.