Is-an­häng­a­re dö­da­de i Egyp­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EGYP­TEN. Sä­ker­hets­styr­kor i Egyp­ten har skju­tit ihjäl sju mis­s­tänk­ta Is-an­häng­a­re. Till­sla­get gjor­des ef­ter sön­da­gens blo­di­ga bom­bat­tac­ker mot krist­na kyr­kor.

Is-an­häng­ar­na dö­da­des i mån­dags i sta­den Asyut, sam­ma dag som ett tre må­na­der långt un­dan­tags­till­stånd träd­de i kraft i lan­det. De ha­de sam­lats för att pla­ne­ra fler at­tac­ker på krist­na mi­no­ri­te­ter, en­ligt egyp­tis­ka in­ri­kes­de­par­te­men­tet. I Asyut, 40 mil sö­der om Kai­ro, bor många krist­na. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.