Hit­te­val­par till sa­lu hos po­li­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DJUR. De sex hund­val­par­na hit­ta­des över­giv­na i en kar­tong längs en väg­kant i när­he­ten av Ul­ri­ce­hamn. Ef­tersom ing­en hört av sig och gjort an­språk på val­par­na ska de nu säl­jas av po­li­sen.

– Det tänk­te jag ald­rig när jag ut­bil­da­de mig till po­lis, att jag ock­så skul­le få job­ba med att säl­ja hun­dar. Det har re­dan va­rit stort in­tres­se. Val­par­na har in­te ta­git nå­gon ska­da av sin tid i kar­tong­en, sä­ger Ste­fan An­ders­son, grupp­chef vid po­li­sen i Ul­ri­ce­hamn, till SVT Ny­he­ter Väst. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.