Snab­lar, vil­ket blött fi­ran­de!

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■I Thai­land lad­das det för Song­kran, det thai­länds­ka ny­års­fi­ran­det som in­leds på tors­dag. En­ligt tra­di­tio­nen släng­er man sto­ra mäng­der vat­ten på varand­ra för att mö­ta det nya året ren och lyck­lig. På bil­den spru­tar en ele­fant i Ayutt­haya norr om hu­vud­sta­den Bang­kok vat­ten på tu­ris­ter i en tuk-tuk. (TT)

FO­TO: SAKCHAI LALIT/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.