Vi får se vil­ka som tröt­tas ut först, vi som käm­par el­ler de som tryc­ker ned oss.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRED­DY GU­E­VA­RA, vice ta­les­per­son för op­po­si­tio­nen i Ve­ne­zu­e­la där pro­tes­ter­na i hu­vud­sta­den Ca­racas och and­ra stä­der ra­sar mot sit­tan­de pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.