I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■WARSZAWA. Mi­nis­ter­mö­te med Vi­seg­rad-län­der­na och län­der­na i EU:S öst­ra part­ner­skap. Ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström del­tar.

■■WASHING­TON. Na­tos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jens Stol­ten­berg träf­far USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

■■ABORTVÄGRAN. Ar­bets­dom­sto­len med­de­lar dom i fal­let med barn­mors­kan som väg­rar ut­fö­ra ab­or­ter.

■■AVTALSRÖRELSE. IF Me­tall sum­me­rar den gång­na av­tals­rö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.