Ed She­e­ran gjor­de upp om låt­stöld

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Byg­ger Ed She­e­rans su­per­hit Pho­to­graph egent­li­gen på en helt an­nan låt? Den brit­tis­ke stjär­nan an­kla­ga­des för låt­stöld men har nu gjort upp i go­do.

Ed She­e­ran har gjort upp i go­do i ett stäm­nings­mål där han har an­kla­gats för låt­stöld, skri­ver The Gu­ar­di­an.

DET VAR I FJOL som den brit­tis­ke världs­stjär­nan stäm­des av två ame­ri­kans­ka låt­skri­va­re som häv­dar att hans hit Pho­to­graph är en ko­pia av bal­la­den Ama­zing, som de skrev till Matt Card­le som vann ame­ri­kans­ka X factor 2012. Låt­skri­var­na kräv­de 162 mil­jo­ner kro­nor för det på­ståd­da pla­gi­a­tet, men det är in­te känt om upp­gö­rel­sen in­ne­hål­ler någ­ra sum­mor.

Vi­de­on till Pho­to­graph har vi­sats över 326 mil­jo­ner gång­er på Youtu­be se­dan den släpp­tes 2015.

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan er­kän­de She­e­ran att hans låt Shape of you in­ne­höll så pass sto­ra lik­he­ter med TLC:S No scubs att för­fat­tar­na bakom 90-tals­hit­ten i ef­ter­hand re­gi­stre­ras som låt­skri­va­re till Shape of you.

I FJOL AN­KLA­GA­DES She­e­ran även för att ha lå­nat li­te för myc­ket från soulsång­a­ren Mar­vin Gay­es världs­hit Let’s get it on från 1973 i lå­ten Thin­king out loud. Den stäm­nings­an­sö­kan la­des ned ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.