Tur­né för Lill-babs, Han­son och Mal­mqvist

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son, An­ne-lou­i­se Han­son och Siw Malm­kvist ger sig ut på tur­né i höst. Med start i Gävle i no­vem­ber be­sö­ker tri­on sam­man­lagt 16 svens­ka stä­der med sin fö­re­ställ­ning Till­sam­mans 183 år, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Tur­né­plan: 8/11 Gävle, 9/11 Hu­diksvall, 10/11 Sol­l­ef­teå, 11/11 Boll­näs, 12/11 Härnö­sand, 16/11 Lin­kö­ping, 17/11 Nykö­ping, 18/11 Eskilstu­na, 19/11 Va­ra, 20/11 Kungs­bac­ka, 21/11 Alingsås, 22/11 Halm­stad, 23/11 Väx­jö, 24/11 Helsing­borg, 25/11 Ud­de­val­la, 26/11 Karl­stad.

Tri­on spe­lar även i Ma­ri­e­hamn den 15/11. (TT)

ED SHE­E­RAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.