Fak­ta: Ga­vin De­graw

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Ga­vin De­graw är född 1977 i South Falls­burg i del­sta­ten New York i USA. Hans pap­pa var fång­vak­ta­re och hans mam­ma var de­tox­spe­ci­a­list, vil­ket fram­kom­mer i de två förs­ta ra­der­na i De­graws I don’t want to be.

* Han slog ige­nom 2003, sam­ma år släpp­te han de­bu­tal­bu­met Cha­ri­ot.

* Ga­vin De­graws mu­sik har, utö­ver One Tree Hill, spe­lats i en rad fil­mer och tv-se­ri­er som sjuk­hus­ko­me­di­se­ri­en Scrubs och Lasse Hall­ströms Sa­fe ha­ven.

* Zach Braff, som spe­la­de hu­vud­rol­len i Scrubs har även re­gis­se­rat en av De­graws mu­sik­vi­de­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.