Plu­ra gör fö­re­ställ­ning på te­a­ter till hös­ten

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: flyt­tar in på Sca­la­te­a­tern i Stock­holm med en ny fö­re­ställ­ning i höst. ”En man av hjär­tat” får pre­miär den 7 ok­to­ber och kret­sar kring Plu­ras lå­tar och in­ne­hål­ler en­ligt ett press­med­de­lan­de ”mas­sor av mu­sik samt mel­lan­snack med per­son­li­ga, in­gå­en­de och hit­tills hem­li­ga be­rät­tel­ser kring lå­tar­na”. Ma­nus skrivs av Plu­ra Jons­son och re­gis­se­rar gör Hu­go Hansén. Plu­ra Jons­son är kans­ke främst känd som front­fi­gur i Eld­kvarn, som har ta­git pa­us på obe­stämd tid. Den se­nas­te ti­den har han i stäl­let tur­ne­rat med sin son Ax­el Jons­son-strid­beck och hans band, som även blir Plu­ras hus­band på Sca­la­te­a­tern. (TT)

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.