Ky­lie Jen­ner får eget tv-pro­gram

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Gil­lar du fa­mil­jen Kar­dashi­an? Grat­tis, nu kom­mer det än­nu ett re­a­li­ty­pro­gram från tv-kla­nen. I Li­fe of Ky­lie får tit­tar­na föl­ja lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ners liv när hon ”na­vi­ge­rar sitt uni­ka liv som ent­re­pre­nör, mo­de­de­sig­ner, för­fat­ta­re, tv-stjär­na och sti­li­kon”, en­ligt den ame­ri­kans­ka tv-ka­na­len E, där den nya se­ri­en kom­mer att sän­das.

Pro­gram­met sänds i åt­ta av­snitt med start i som­mar, skri­ver Pe­op­le. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.