I hu­vu­det på Chris­ter Björk­man i Mal­mö

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: blir näs­ta hu­vud­per­son i kon­sert­hu­set Mal­mö Li­ves mu­sikse­rie I hu­vu­det på. Den 10–12 no­vem­ber ska Björk­man, till­sam­mans med en rad gäs­ter och i säll­skap av Mal­mö Sym­fo­nior­kes­ter, ge ”ex­klu­si­va in­blic­kar i sitt liv och sin kar­riär”, skri­ver kon­sert­hu­set i ett press­med­de­lan­de.

Chris­ter Björk­man gjor­de kar­riär som ar­tist un­der 1980- och 90-ta­len och har där­ef­ter va­rit ar­ti­st­an­sva­rig och pro­du­cent för Me­lo­di­festi­va­len. I dag är han täv­lings­pro­du­cent för Eu­ro­vi­sion Song Con­test. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.